Postup hry:


1 bod :
Každý hráč obdrží určitý počet v hracích bankovkách, které si následně u krupiéra promění na hrací žetony.


2 bod :
Krupiér vloží do banku určité množství hracích žetonů, o které dále hráči hrají.


3 bod :
Hra začíná od nejbližšího hráče po krupiérově levici. Tento hráč dostane tři kostky, které si vloží do kalíšku, díky kterému kostky zamíchá a poté kostky vrhne na plátno.


4 bod :
Jakmile kostky dopadnou na plátno, krupiér vybere dvě kostky a to kostku s nejnižší a nejvyšší hodnotou, které dá stranou.


5 bod :
Hráč si nyní vsadí částku podle svého uvážení na poslední hod ve hře, daná sázka však nesmí přesáhnout hodnotu banku.


6 bod :
Třetí kostku si hráč vloží zpět do kalíšku a bude se snažit hodit hodnotu mezi prvními hozenými kostkami.


7 bod :
V případě, že hráč hodí hodnotu mezi nejnižší a nejvyšší hodnotu hozených kostek je mu jeho sázka vyplacena v poměru 1:1. V opačném případě hráč svou sázku prohrává a krupiér tuto sázku přikládá do banku a tím navyšuje bank pro následující hráče.


8 bod :
Krupiér vloží všechny kostky do kalíšku a předává dalšímu hráči v pořadí.